Japan Tobacco International

Kompanija je formirana 1999. godine kada je matična kompanija JT Group akvizirala ne-američko poslovanje R.J. Reinolds kompnije. Danas ova kompanija ima više od 45.000 zaposlenih koji su zaslužni za uspjehe širom svijeta. Misija kompanije je da njeguje svoje poznate internacionalne robne marke, razvijajući i manje rizične proizvode i nove načine poslovanja. Brendovi sa kojima je kompanija prisutna na teritoriji Crne Gore su: Sobranie, Winston i LD.

Pregledaj stranicu