JMC sijalice

BEVETTI proizvodi sijalice robne marke JMC. Visoka tehnologija i sistem kontrole garantuje visoko stabilne i kvalitetne proizvode.

U asortimanu su zastupljene različite vrste sijalica, kako za domaćinstva tako i za privredu. Prije svega štedljive sijalice i sve više LED, kao manji potrošači električne energije u skladu sa povećanom ekološkom svijesti o uštedi energije.

Odličan odnos cijene i kvaliteta JMC proizvoda, čini ih sveprisutnim i popularnim na našem tržištu.

Pregledaj stranicu