Plus d.o.o. Podgorica uveo novi WMS sistem

U našem distributivnom centru, 15.07.2019.godine uspješno je implementiran WMS, sistem za bolje upravljanje i kontrolisanje magacinskim operacijama od trenutka ulaska robe ili materijala u magacin, sve do momenta njenog izlaza. Operacije u skladištu uključuju upravljanje zalihama, odabir procesa i reviziju. Time je unaprijedjena usluga koju Plus pruža svojim klijentima. Savremeni sistem upravljanja skladištem rade sa podacima u realnom vremenu, čime se organizaciji omogućava da raspolaže najaktuelnijim informacijama o aktivnostima kao što su narudžbe, izlaz, ulaz ili bilo kakvo kretanje robe.